Դասընթացի նպատակը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում (այսուհետ՝ ՏԸՀ) աշխատելու իրավունք ստանալու համար քաղաքացիների ուսուցումը և լիցենզավորման գործընթացը էլեկտրոնային եղանակով անցկացնելն է:
ՀՀ օրենսդրությամբ ՏԸՀ անդամ աշխատելու իրավունք ունեցող քաղաքացիները այս հարթակում կարող են ձեռք բերել անհրաժեշտ գիտելիքներ և հանձնել համապատասխան տեստը ինչպես փորձնական, այնպես էլ ստուգարքային:

Այս դասընթացը նախատեսված է գործող տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող մասնագետների համար։ Դասընթացի նպատակն է տեսադասերի և հարցաշարերի միջոցով ամփոփել մասնագետների հիմնական գործառույթները և ամրապնդել նրանց գիտելիքները։