Դասընթացի նպատակը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում (այսուհետ՝ ՏԸՀ) աշխատելու իրավունք ստանալու համար քաղաքացիների լիցենզավորման գործընթացը էլեկտրոնային եղանակով անցկացնելն է: