Թեմայի ընդհանուր նկարագիրը

 • Մասնագետները ընտրական տեղամասում

  Այս գլխում ամփոփ ներկայացված են մասնագետի հիմնական գործառույթները, վերջինիս դերը ընտրական տեղամասում և փոխհարաբերությունները ընտրական գործընթացի այլ մասնակիցների հետ։ 

  Պիտակ: 1
 • Քվեարկության նախորդ օր

  Այս գլխում ներկայացվում է քվեարկության նախորդ օրը մասնագետների գործողությունների շարքը սկսած տեխնիկական սարքավորման կոմպլեկտի ստուգումից և տեղադրումից մինչև սարքավորման տվյալների ստուգում։ 

  Պիտակներ: 6
 • Քվեարկության օր

  Այս գլխում ներկայացվում են մասնագետի գործողությունները քվեարկության օրը ժամը 07:00-ից սկսած մինչև զրոյական տեղեկանքի տպում։ 

  Պիտակներ: 2
 • Գրանցման քայլեր

  Այս գլխում ներկայացված են այն բոլոր հիմնական գործողությունները, որոնք մասնագետը պետք է կատարի քվեարկության օրվա ընթացքում տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողներ ցուցակում առկա ընտրողներին գրանցելիս։ 

  Պիտակներ: 3Էջ: 1
 • Քվեարկության օրը կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողներ

  Այս գլխում ներկայացված է քվեարկության օրը կազմվող լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների գրանցման կարգը։ 

  Պիտակներ: 2
 • Զորամասի ցուցակի ընտրողներ

  Այս գլխում ներկայացված է զորամասի ցուցակով քվեարկության կարգը։

  Պիտակներ: 2
 • Քվեարկության ավարտ

  Այս գլխում ներկայացվում են մասնագետի գործողությունները ժամը 20։00-ից հետո, ներառյալ ավարտական տեղեկանքի տպման կարգը։ 

  Պիտակներ: 2
 • Խնդիրներ և կարևոր տեղեկություններ

  Այս բաժնում անդրադարձ է կատարվում այն խնդիրներին, որոնք կարող են ընդհատել տեխնիկական սարքավորման աշխատանքը, ինչպես նաև բերվում են դրանց լուծման եղանակները։ 

  Պիտակներ: 2Pages: 7