• Գրանցման քայլեր

    Այս գլխում ներկայացված են այն բոլոր հիմնական գործողությունները, որոնք մասնագետը պետք է կատարի քվեարկության օրվա ընթացքում տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողներ ցուցակում առկա ընտրողներին գրանցելիս։ 

Քվեարկության օր Քվեարկության օրը կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողներ