• Զորամասի ցուցակի ընտրողներ

    Այս գլխում ներկայացված է զորամասի ցուցակով քվեարկության կարգը։

Քվեարկության օրը կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողներՔվեարկության ավարտ