• Քվեարկության ավարտ

    Այս գլխում ներկայացվում են մասնագետի գործողությունները ժամը 20։00-ից հետո, ներառյալ ավարտական տեղեկանքի տպման կարգը։ 

Զորամասի ցուցակի ընտրողներԽնդիրներ և կարևոր տեղեկություններ