• ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԴԵՊՔԵՐԸ

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՈՐԴ ՕՐԸ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ