Դասընթացում կարճ տեսահոլովակների միջոցով ընտրողներին հնարավորություն կընձեռնվի ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգին՝ համապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առավել իրազեկ մասնակցություն ունենալու համար։