• Մասնագետները ընտրական տեղամասում

    Այս գլխում ամփոփ ներկայացված են մասնագետի հիմնական գործառույթները, վերջինիս դերը ընտրական տեղամասում և փոխհարաբերությունները ընտրական գործընթացի այլ մասնակիցների հետ։ 

Քվեարկության նախորդ օր