• Քվեարկության օր

    Այս գլխում ներկայացվում են մասնագետի գործողությունները քվեարկության օրը ժամը 07:00-ից սկսած մինչև զրոյական տեղեկանքի տպում։ 

Քվեարկության նախորդ օրԳրանցման քայլեր