• Քվեարկության օրը կազմված լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված ընտրողներ

    Այս գլխում ներկայացված է քվեարկության օրը կազմվող լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների գրանցման կարգը։ 

Գրանցման քայլերԶորամասի ցուցակի ընտրողներ