Դասընթացի նպատակը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում (այսուհետ՝ ՏԸՀ) աշխատելու իրավունք ստանալու համար քաղաքացիների լիցենզավորման գործընթացը էլեկտրոնային եղանակով անցկացնելն է:

Այս դասընթացը նախատեսված է գործող տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող մասնագետների համար։ Դասընթացի նպատակն է տեսադասերի միջոցով ամփոփել մասնագետների հիմնական գործառույթները և ամրապնդել նրանց գիտելիքները։ 

Դասընթացում կարճ տեսահոլովակների միջոցով ընտրողներին հնարավորություն կընձեռնվի ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգին՝ համապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին առավել իրազեկ մասնակցություն ունենալու համար։